Wspólnie zgłębiamy historię Ciechanowa i najbliższych okolic zarówno na sposób naukowy jak i popularnonaukowy. Działamy też na rzecz poprawy jakości przestrzeni miejskiej - architektury, urbanistyki oraz terenów zielonych. Zrzeszamy zarówno pasjonatów jak i specjalistów.


       
       
       
       
       
       

Aktualności


       
       
       
       
       
       


21.05.2018 r. - Informujemy, iż w wyniku konkursu nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację od Starostwa Powiatowego w wysokości 2940 zł - z przeznaczeniem na przygotowanie wernisażu i wystawy fotograficznej pt. "W stulecie odzyskania niepodległości - Ciechanów dawniej i dziś". Zgodnie z harmonogramem zamówienia wystawa przewidziana jest na wrzesień 2018 r. O szczegółach będziemy Państwa informować.

15.12.2017 r. - Z radością informujemy, iż nasze pismo do Generalnego Konserwatora Zabytków z dn. 4.10.2017 r. w sprawie odwołania Kierownika Delegatury WUOZ w Ciechanowie - pana Krzysztofa Kaliściaka - odniosło zamierzony skutek! 11.12.2017 r. kierownikiem delegatury WUOZ w Ciechanowie została Pani Wanda Gołębiewska. Nowej Pani Kierownik gratulujemy, licząc jednocześnie na dobrą oraz owocną współpracę.

18.11.2017 r. - Pani Barbara Bielasta, Członkini naszego Stowarzyszenia, napisała bardzo interesującą książkę o historii gminy Regimin. Nad ponad 500-stronicową publikacją Pani Bielasta pracowała wiele lat, sumiennie gromadziła materiały archiwalne, uzupełniając je opowieściami starszych mieszkańców gminy. Jej wspaniałe dzieło podtrzymuje pamięć o przeszłości i wzbogaca naszą wiedzę o najbliższych okolicach Ciechanowa.

28.06.2017 r. - Wspólnie z Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej zorganizowaliśmy pokaz archiwalnego filmu pt. "900 lat i jeden dzień Ciechanowa". Film przedstawiał nasze miasto w roku 1966 - poprzez lekcję historii w ówczesnej klasie 11a Liceum im. Z. Krasińskiego. Wśród licznie zebranich gości pojawiły się również osoby pamiętające sam moment tworzenia filmu. [Relacja w TV Mazovia i w Gościu Płockim]

15.03.2017 r. - W gablotach na ulicy Warszawskiej przygotowaliśmy dla Urzędu Miasta wystawę prezentującą Ciechanów na starych mapach. Nasze miasto zostało przedstawione zarówno na mapach ogólnotematycznych, jak i bardziej szczegółowych - topograficznych. Dzięki wystawie można zaobserwować, jak Ciechanów coraz bardziej się powiększał, wchłaniając kolejno okoliczne miejscowości.

8.03.2017 r. - Wspólnie z prof. Januszem Zalewskim oraz Powiatową Biblioteką Publiczną przygotowaliśmy kolejne spotkanie z cyklu "Spacerkiem po Ciechanowie". Tym razem przybliżyliśmy historię ulicy Nadrzecznej.
[Foto i wideorelacja na stronie Biblioteki]


28.02.2017 r. - Razem z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowaliśmy prelekcję Pana Janusza Witczaka (członka Zarządu Stowarzyszenia) pt. "Ciechanowski epizod Legionów Polskich w świetle dokumentów archiwalnych". Dzięki dociekliwości Pana Witczaka udało się m.in. określić prawidłową datę przybycia Legionów do Ciechanowa - 28 lutego 1917 roku (a nie jak dotychczas sądzono: 2 listopada 1916 r.).

11.11.2016 r. - Przy naszym wsparciu merytorycznym oraz dzięki użyczeniu przez "Architekturę Ciechanowa" kilku starych fotografii powstała wystawa na ulicy Warszawskiej pod hasłem: "100 lat Wojska Polskiego w Ciechanowie". Jest to pierwsza część wystawy, obejmująca okres od 1916 do 1939 roku.


27.10.2016 r. - Zorganizowaliśmy "Historyczno-nostalgiczną przechadzkę po Rynku". Opowiedzieliśmy o historii placu, będącego centrum miasta lokowanego w roku 1400. Następnie przechodziliśmy obok kolejnych budynków opowiadając o ich przeszłości - poczynając od Ratusza z 1844 roku a kończąc na piwnicach gotyckiej kamienicy, odkopanych w latach 70-tych a obecnie ukrytych pod nasypem nieopodal browaru.

14.09.2016 r. - Jako "Architektura Ciechanowa" wspólnie z Powiatową Biblioteką Publiczną przygotowaliśmy kolejne spotkanie z cyklu "Spacerkiem po Ciechanowie". Tym razem przybliżyliśmy historię ulicy Grodzkiej.
[Foto i wideorelacja na stronie Biblioteki]


22.08.2016 r. - Razem z Towarzystwem Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej 79 p.p. skierowaliśmy pismo do Przewodniczącego Rady Miasta z inicjatywą nadania rondu przy ulicy Gruduskiej nazwy "203 Pułku Ułanów". Pułk ten bardzo zasłużył się dla Ciechanowa w czasie wojny polsko-bolszewiskiej w 1920 roku. [Przeczytaj dokument]

17.08.2016 r. - Stowarzyszenie Społeczno-Naukowe "Pracownia Ciechanów" zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000631932.10.05.2016 r. - Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowaliśmy VI Wędrówkę Miejską pod tytułem "Świątynie dawnego Ciechanowa". Wraz z mieszkańcami miasta odwiedziliśmy Kościół Farny i Klasztorek oraz nieistniejące budowle takie jak kościoły: św. Małgorzaty, św. Ducha i św. Piotra. Zajrzeliśmy też w miejsca, gdzie stały: synagoga oraz cerkiew prawosławna. [Zobacz fotorelację]

styczeń - sierpeń 2016 r. - Nasze Stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji w Sądzie Rejonowym w Warszawie. Poprawiamy formularze, uzupełniamy Statut.29.12.2015 r. - Założyliśmy Stowarzyszenie Społeczno-Naukowe "Pracownia Ciechanów". Uchwalono Statut i wybrano władze - Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. [Zobacz fotorelację]
© 2016 Pracownia Ciechanów